Ozon Rengöring

Med hjälp av den senaste teknologin vid ozonrening använder ozonatorn en koronaurladdning för att producera ozon (O3). Detta aktiva syre attackerar bakterier på mikroskopiska nivåer, vilket minskar mängden kemikalier som behövs för perfekt vatten. Ozon är också användbart vid koagulering av metaller och andra föroreningar som kan filtreras genom polyesterfilter.

Kategori: